Tag: cơ sở dữ liệu dùng chung

TP.HCM cập nhật dữ liệu công khai toàn bộ kết luận thanh tra từ 2016

TTO - Thực trạng này được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nêu lên và khẳng định là sẽ 'không để yên' nếu còn tiếp tục nghe phản ánh.