Tag: Cơ sở cung cấp thức ăn

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo gì về an toàn thực phẩm trong trường học?

TTO - Nghiêm cấm các trường để cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo điều kiện an toàn đưa thực phẩm, suất ăn vào trường học; huy động sự tham gia của phụ huynh trong việc giám sát an toàn thực phẩm trong trường học...

¼ cơ sở cung cấp thức ăn sẵn ở TP.HCM không đạt

TTO - Mặc dù có một số biến chuyển trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng tình hình thực phẩm trong năm 2012 trên địa bàn TP.HCM vẫn còn đáng lo ngại.