Tag: cơ quan dân cử

Hỗn loạn ở Hạ viện Mỹ: Ai sẽ thay McCarthy?

TTCT - Hạ viện Mỹ im phăng phắc khi nghị sĩ Steve Womack đọc kết quả bỏ phiếu lịch sử hôm 3-10: "Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ chính thức bỏ trống".