Tag: cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Doanh nghiệp muốn là khách hàng của Bộ Ngoại giao

Nhiều đề xuất đã được nêu ra tại tọa đàm - sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21.