Tag: Co-opBank Mobile Banking

Co-opBank Mobile Banking: Kết nối nông thôn - thành thị

Tháng 1-2022, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã triển khai ứng dụng Co-opBank Mobile Banking nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phát triển bền vững, tăng cường ‘kết nối nông thôn - thành thị’.

‘Co-opBank Mobile Banking - Gửi trọn yêu thương’ tới khách hàng nữ

Để tri ân tới những người phụ nữ - những ‘người giữ lửa vĩnh cửu cho gia đình và cuộc sống’- nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) triển khai chương trình ‘Co-opbank Mobile Banking - Gửi trọn yêu thương’.