Tag: Cò nhạn di cư

Đàn cò nhạn quý hiếm di cư về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

TTO - Cò nhạn có đặc điểm sống định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn bị thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng đất khác để tìm kiếm thức ăn.