Tag: Cô Nguyễn Thị Tuyền

Nơi thành công xã hội hóa dịch vụ bán trú với chi phí học sinh góp chỉ... 22.000 đồng

Chỉ thu 22.000 đồng mỗi tháng, làm sao các cô giáo một trường mầm non có thể xoay sở chăm sóc cho các con?