Tag: Có nên dùng ChatGPT

Start-up của Nhật yêu cầu người xin việc biết dùng ChatGPT

Ứng viên sẽ phải tương tác với chatbot do OpenAI phát triển trong bài kiểm tra đầu vào, theo báo The Straits Times.