Tag: Có một Sài Gòn

Ngắm Sài Gòn xưa với hột vịt lộn, phá lấu dì Tư

TTO - Gần 100 vật phẩm, mô hình được trưng bày ở triển lãm 'Có một Sài Gòn' là cái nhìn của người trẻ về Sài Gòn và nhìn thay cả phần của những người lớn tuổi.