Tag: Cơ hội 'hốt bạc' của các công ty thịt gà tại Hàn Quốc nhờ World Cup 2022

Cơ hội 'hốt bạc' của các công ty thịt gà tại Hàn Quốc nhờ World Cup 2022

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến thịt gà đang 'bùng nổ' mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc với dự đoán nhu cầu đối với đồ ăn này sẽ tăng đột biến.