Tag: cô giáo Nguyễn Thị Oanh Loan

​21 năm dạy lớp học tình thương

TT - Hình ảnh cô giáo chạy chiếc Chaly cà tàng đến lớp với mái tóc tém gọn gàng, cặp kính cận rất dày đã in dấu vào trái tim của 21 lứa học trò ở lớp học tình thương.