Tag: có được mang dao gọt hoa quả lên máy bay

Khách đi máy bay không được đem gì trong hành lý xách tay?

TTO - Dao gọt trái cây, nhíp, bấm móng tay, dao rọc giấy… liệu có được để trong hành lý xách tay lên máy bay?