Tag: cô Đinh Thị Mai Thy

Lớp học nhiều bục giảng

Ngoài bục giảng cố định, lớp học của cô Đinh Thị Mai Thy còn ba bục giảng khác ở ba góc còn lại của lớp học. Những bục giảng "di động" này giúp cô trò có thể tương tác dễ dàng.