Tag: CMO Techcombank

Tinh thần 'Vượt trội hơn mỗi ngày' đã tạo động lực cho Techcombank

Tinh thần “Vượt trội hơn mỗi ngày” đã tạo động lực cho Techcombank duy trì đà tăng trưởng, tạo ra giá trị và tận dụng nguồn lực con người.