Tag: CLC

ĐH Tài Chính - Marketing tuyển 90 chỉ tiêu cho chương trình quốc tế

UFM đã xây dựng và triển khai đào tạo chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh với tên gọi tắt là chương trình Quốc tế (IP).