Thứ 6, ngày 3 tháng 12 năm 2021

  • Chuyện ủy ban và nhãn hiệu

    Chuyện ủy ban và nhãn hiệu

    LTS: Sau khi TTCT đăng bài “Bún bò Huế ủy ban” (số 31-2016, ra ngày 14-8), bạn đọc vẫn gửi thư đến tòa soạn nêu những thắc mắc rất cụ thể, chính đáng, chẳng hạn “nếu Huế không đăng ký như thế mai này thương hiệu Bún bò Huế rơi vào tay nước ngoài thì sao?”.