Tag: Chuyến tàu mùa hè

Chuyến tàu SNA chở những nhà lãnh đạo tương lai

Có một thực tế rằng những nhà lãnh đạo tài ba không được sinh ra dưới chòm sao lãnh đạo, họ là kết quả của một quá trình nỗ lực học tập, trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm không ngừng.