Tag: chuyển khoản nhầm 270 triệu

Sao lòng tốt vẫn bị hoài nghi?

Đi làm từ thiện thì bị nói 'làm màu', hoặc có chuyện 'người tốt việc tốt' chia sẻ lên mạng xã hội lại nhận về những bình phẩm hoài nghi.