Tag: chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Sắp có lộ trình chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

TTO - Ban soạn thảo đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thống đốc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa cũng như lộ trình chuyển đổi 70 triệu thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip.