Tag: Chuyển đổi số ngành y tế

TP.HCM phấn đấu '90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử'

TTO - Bác sĩ Tăng Chí Thượng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế thành phố đang xây dựng "Y tế thông minh" với mục tiêu 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử trong giai đoạn 2021-2025.