Tag: Chuyển đổi số để phục vụ bạn đọc tốt hơn,

Chuyển đổi số trong báo chí: Bạn đọc lên mạng, báo chí cũng phải lên mạng

TTO - Đại diện cho cơ quan báo chí được đánh giá là chuyển đổi số rất thành công, ông Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, khẳng định bạn đọc ở đâu báo chí phải ở đó, bạn đọc lên mạng báo chí cũng phải lên mạng.