Tag: chuyển cấp cứu

Từ vụ cấp cứu bị tố ‘chặt chém’: Cần xây dựng mức giá phù hợp, tính đúng, tính đủ

Cần có hướng dẫn chung để các doanh nghiệp xây dựng mức giá chuyển cấp cứu phù hợp, cơ bản tính đúng, tính đủ và có tích lũy.