Tag: Chương trình TATC

Nhập khẩu chương trình tiếng Anh, có thành công?

TTO - “Tôi ủng hộ chủ trương nhập khẩu chương trình tiếng Anh quốc tế, nhưng nếu triển khai chủ trương này với tất cả 63 tỉnh thành thì không ổn”.