Tag: chương trình tài năng

Kiến tạo thế hệ chuyên gia, quản lý xuất sắc từ chương trình Tài năng

Hiện nay, các chương trình phát triển tài năng nổi lên như một xu hướng đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước, nhằm tạo ra thế hệ nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thời đại.

Nữ sinh đạt 27,8/30 điểm trúng tuyển ngành Quản trị Tài chính của ĐH Duy Tân

Những điểm mạnh trong đào tạo Chương trình Tài năng (HP) tại Đại học (ĐH) Duy Tân đang thu hút đông đảo sinh viên điểm cao đến học tập.

Đào tạo chất lượng cao tại DTU: Các chương trình tài năng - Học 5 năm lấy bằng thạc sĩ

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Đại học (ĐH) Duy Tân chính là việc nâng cao chất lượng đầu vào và đầu ra, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong xu thế toàn cầu hóa.