Tag: chương trình nhập cư

Hàn Quốc gia hạn chương trình nhập cư đầu tư bất động sản

Bộ Tư pháp Hàn Quốc và chính quyền các địa phương thực hiện chương trình nhập cư đầu tư bất động sản tại bốn khu vực, gồm: đảo Jeju, thành phố Incheon, huyện Pyeongchang và thành phố Yeosu.