Tag: chương trình giới thiệu

Giới thiệu sản phẩm lê và táo Hàn Quốc

Vừa qua, Hiệp hội thương mại thực phẩm nông nghiệp Hàn Quốc (KAFTA) đã tổ chức các chương trình giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp Hàn Quốc là lê và táo.