Tag: Chuỗi cầm đồ Viet Money

Quỹ Probus Opportunities và Digi Ventures đầu tư vào chuỗi cầm đồ Vietmoney

Chuỗi cầm đồ Viet Money (Vietmoney) vừa hoàn thành vòng gọi vốn Series A từ Quỹ đầu tư Probus Opportunities (Probus) và Digi Ventures (DV). Theo đó Probus và DV sẽ đồng nắm giữ 30% cổ phần tại Vietmoney và cùng tham gia vào hội đồng quản trị.