Tag: Chứng nhận kiểm định giáo dục

Trường ISSP đạt chứng nhận kiểm định giáo dục của tổ chức uy tín thế giới

Trường Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP) trực thuộc tập đoàn Cognita đạt chứng nhận kiểm định giáo dục đồng thời bởi NEASC và CIS.