Tag: chung cư nhỏ

Những 'khoảng trống' ở chung cư nhỏ

Những quy định mở lối cho sự ra đời và tồn tại căn hộ chung cư mini đã có từ hơn mười năm trước...