Tag: Chung cư cũ ở Hà Nội

Chiếm 60% chung cư cũ cả nước, hàng chục năm Hà Nội chỉ cải tạo được 1,2%

TTO - ‘Khoảng 30 năm nay, Hà Nội đã đặt vấn đề cải tạo chung cư cũ với rất nhiều cuộc họp, giải pháp cấp thiết được đưa ra, nhưng chúng ta mới chỉ cải tạo được rất ít’, KTS Đào Ngọc Nghiêm nêu.