Tag: Chuck Blazer

Chuck Blazer khai chi tiết vụ tham nhũng ở FIFA

TTO - Chuck Blazer, cựu quan chức cấp cao người Mỹ của FIFA, đã thừa nhận ông cùng nhiều thành viên khác của FIFA đã nhận tiền lót tay cũng như "lại quả" để đổi lấy phiều bầu, chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.