Tag: Chức năng nhiệm vụ

Đề xuất nhiều cơ chế đặc biệt cho thành phố Thủ Đức

TTO - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM kiến nghị cho TP Thủ Đức được giữ lại toàn bộ nguồn thu sử dụng đất và toàn bộ số vượt thu so với pháp lệnh thu hằng năm, được thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất....