Tag: Chùa Địa Ngục

Sẽ xác minh nguồn gốc tài sản của đại đức Thích Thanh Toàn

TTO - "Người ta đã xả giới, ra đời thì người ta cũng cần phải có cái nguồn để sinh sống. Tài sản đó thầy cũng có ăn trộm ăn cắp đâu", đại đức Thích Tâm Vượng nói.

Đại đức Thích Thanh Toàn xin xả giới hoàn tục vì 'cảm thấy không xứng đáng'

TTO - ‘Trong thời gian qua, con đã có làm một số việc ảnh hưởng đến giáo hội và con cảm thấy không xứng đáng làm một đệ tử xuất gia. Nay con làm đơn này xin xả giới và hoàn tục’, đại đức Thích Thanh Toàn viết trong ‘tờ trình’ xin xả giới hoàn tục.