Chưa đăng kí chữ ký số vẫn được thực hiện hải quan điện tử

02/11/2013 00:01 GMT+7

Tin dịch vụ - Tổng cục hải quan vừa có hướng dẫn áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử.

Theo Tổng cục hải quan, đến nay, có nhiều doanh nghiệp đăng kí chữ ký số với cơ quan hải quan. Thế nhưng do số doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử rất lớn (hơn 45.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử), nên để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho phép từ ngày 1-11-2013, những doanh nghiệp chưa đăng kí chữ ký số vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan điện tử bằng tài khoản đã đăng kí với cơ quan hải quan.

Đối với doanh nghiệp đã đăng kí chữ ký số, cục hải quan các địa phương tiếp nhận khai hải quan điện tử sử dụng chữ ký số. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến để thúc đẩy quá trình đăng kí và sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Tổng cục hải quan, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ đăng kí chữ ký số để xác định thời điểm bắt buộc sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử.

Theo Cục công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục hải quan), đến ngày 30-10 đã có gần 8.100 doanh nghiệp, với gần 9.100 chữ ký số được đăng kí (có trường hợp 1 doanh nghiệp đăng kí và sử dụng nhiều chữ ký số, điều này được phép thực hiện).

RxCguucv.jpg

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận