Tag: chủ tịch tổng công ty Bến Thành

Tổng công ty Bến Thành có chủ tịch mới

TTO - Ông Phan Văn Quang được giao giữ chức vụ bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành.