Tag: chủ tịch tỉnh Lai Châu

Chủ tịch tỉnh Lai Châu trở lại làm thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Trần Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.