Tag: chủ tịch tiếp dân

'Lịch tiếp dân niêm yết công khai trong cơ quan nhưng bên ngoài bảo vệ gác thì ai đến được'

TTO - Theo đánh giá của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021, việc tiếp dân của người đứng đầu 'cấp xã ít, cấp huyện nhiều hơn, cấp tỉnh không cao, cấp bộ thì thấp'.