Thứ 7, ngày 25 tháng 6 năm 2022

Chủ tịch Công ty Phương Nam “tố” cổ đông xuyên tạc, vu khống

17/07/2015 08:26 GMT+7

TT - Cổ đông Vũ Cao Trung cho rằng khoản lợi nhuận năm 2014 không phản ánh đúng thực tế, bởi quý 1, quý 2 đều lỗ, quý 3 vớ được cái phao...

Sáng 16-7, đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty văn hóa Phương Nam (PNC) diễn ra với không khí hết sức căng thẳng, rất đông cổ đông tới từ sáng sớm và ngồi tranh luận đến quá trưa với ban điều hành. 

Sau phần báo cáo của ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015, cổ đông tranh nhau xin phát biểu ý kiến để chất vấn lãnh đạo PNC.

Cổ đông Vũ Cao Trung cho rằng khoản lợi nhuận năm 2014 không phản ánh đúng thực tế, bởi quý 1 và quý 2 đều lỗ, quý 3 vớ được cái phao chuyển lỗ thành lãi bằng khoản tiền 600.000 USD “hỗ trợ từ đối tác Hàn Quốc là Tập đoàn CJ, đồng thời cho rằng nếu hạch toán đúng, PNC phải lỗ 11,2 tỉ đồng trong năm 2014 chứ không có lợi nhuận như báo cáo”.

Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Lệ - chủ tịch HĐQT Công ty PNC, ông Trung nói vậy là xuyên tạc, vu khống ban điều hành. “Mọi việc chúng tôi làm đều chứng tỏ là những quyết sách đúng, mang lại lợi ích cho công ty. Tới nay ban điều hành không làm gì sai và nếu có thì cơ quan chức năng đã làm việc rồi” - bà Lệ nói.

Trong ba năm gần nhất, hoạt động kinh doanh của PNC đều không đạt được chỉ tiêu kế hoạch. Riêng năm 2014, PNC đặt kế hoạch lợi nhuận 7 tỉ đồng nhưng chỉ lãi gần 2,4 tỉ đồng và khoản lãi này cũng bị đặt vấn đề về độ chính xác như đã nêu trên. 

HỒNG QUÝ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận