Tag: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng

Ông Trần Quốc Vượng chính thức làm thường trực Ban Bí thư

TTO - Bộ Chính trị quyết định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng giữ chức thường trực Ban Bí thư thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

Kỷ luật đảng viên thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo 3 bước

TTO - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra trung ương.