Tag: Chữ nghĩa Sài Gòn

Đã là ông sao lại gọi 'ông gì ông ổng' ?

TTO - 'Ông gì ông ổng', chỉ gọi ông cho văn vẻ, đỡ chướng tai. Nếu nói huỵch toẹt ra, chỉ đáng gọi thằng/ thằng ông mà thôi.

Viết để hoài niệm, tụng ca và biết ơn Sài Gòn

TTO -Nhà văn Lê Văn Nghĩa chia sẻ trong lúc cùng người bạn đồng nghiệp Nguyễn Đông Thức trò chuyện với bạn đọc tại Đường sách TPHCM sáng 22-4 về chủ đề Sài Gòn xưa - Sài Gòn nay qua các tác phẩm xuất bản gần đây.