Tag: Chú giải bá đạo của học giới Trung Quốc

Phản bác chú giải sai lệch, thông tin hiểm độc của Trung Quốc

TT - Việc học giới TQ luôn tìm cách gài những thông tin hiểm độc trong các nghiên cứu khoa học không phải là mới, chỉ có điều càng về sau này họ càng lộ liễu, ngoài vấn đề các quần đảo trên Biển Đông, gần đây lại lộ rõ ý đồ gây xáo trộn thông tin đối với các đảo phía tây nam VN.

Cách chú giải bá đạo của học giới Trung Quốc 

TTCT- Do hoàn cảnh lịch sử, nhiều địa đồ quốc gia, địa đồ khu vực hoặc bản đồ hàng hải do người Trung Hoa xưa soạn vẽ lưu lạc nhiều nơi.