Tag: Chống tin tặc tấn công mạng các cơ sở y tế

Chống tin tặc tấn công mạng các cơ sở y tế

Ưu tiên hàng đầu là chống lại những cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ sở y tế, các cơ quan ứng phó ở tuyến đầu chống dịch và các tổ chức y tế.