Tag: chọn giờ sinh

Ngại sinh con vào ‘năm cùng tháng tận’, sản phụ nguy kịch đầu năm mới

Người chồng động viên vợ “cố chờ” qua giao thừa mới đi sinh để đúng ngày đẹp khiến cả hai mẹ con nguy kịch.