Tag: chợ tr

UEFA giảm doanh thu vì chợ trời "7km"

TT - Khu chợ trời lớn nhất châu Âu “7km” - dựng tạm bằng những chiếc container tại thành phố cảng Odessa, Ukraine - đang hốt bạc nhờ ăn theo VCK Euro 2012.