Tag: chợ phiên Quản Bạ

Chợ phiên chủ nhật ở Quản Bạ 

TTO - Chợ Quản Bạ họp phiên vào chủ nhật hàng tuần, chợ là nơi tập trung buôn bán của các xã của huyện.