Tag: chợ Nữ Hoàng

Sau 10 năm, nước Úc có đổi thay?

Lần trở lại này, tôi cũng ngắm nhìn từ xa, ngồi du thuyền ngang qua và hơn thế nữa, còn được thấy Nhà hát Con Sò "huyền thoại" từ những góc nhìn khác.