Tag: chỗ dựa vững chắc

Cán bộ dám nghĩ - dám làm: Lại dò đá qua sông?

TTCT - Được coi là "tác dụng phụ" của phương thuốc phòng chống tham nhũng, tình trạng hệ thống công chức chây ì vì sợ sai luật đã trở nên phổ biến một cách đáng ngại.