Tag: Chính ủy BTL bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nga chuyển giao công nghệ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTO - Phía Nga đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam. Từ thành công đó, năm 2018 Việt Nam tiếp tục hợp tác xây dựng cơ sở kỹ thuật và sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.