Tag: Chính phủ địa phương

GDP Việt Nam tăng trưởng cao hàng đầu thế giới

TTO - Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết như vậy tại buổi thông tin về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sẽ diễn ra ngày 30 và 31-12.