Tag: Chiến sĩ thầm lặng

Công nhân vận chuyển rác thải y tế - những chiến sĩ chống dịch thầm lặng

TTO - Trong cuộc chiến chống COVID-19, có những người ít được biết đến nhưng lại đóng một vai trò không nhỏ để ngăn chặn các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Họ chính là những công nhân môi trường với nhiệm vụ vận chuyển rác thải y tế.